soma
30 آبان 1401 - 09:20

بانوان ۱۸ تا ۵۰ سال یزدی بیمه می‌شوند

ثقفی معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان یزد گفت: بانوان و زنان خانه دار و دختران ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند از طرح بیمه زنان خانه دار استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، به نقل از پایگاه اطلا رسانی تأمین اجتماعی استان، محمدرضا ثقفی اظهار کرد:  بسیاری از بانوان و دختران در کارگاه‌هایی مشغول بکار هستند که شامل قانون و مقررات تامین اجتماعی نبوده یا در سنوات قبل بیمه پردازی داشتند و هم اکنون قطع شده است. وی افزود: این طرح شامل بانوان و زنان خانه دار و دختران ۱۸ تا ۵۰ سال است و دختران ۱۵ تا ۱۸ سال که می‌خواهند مشمول این طرح شوند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، حکم رشد گرفته و قراداد منعقد کنند. معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان یزد گفت: این طرح شامل بازنشستگی ۱۲ و ۱۴ درصد بابت بازنشستگی و فوت قبل یا بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد بابت بازنشستگی و فوت قبل یا بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی است. ثقفی تصریح کرد: متقاضیان در صورت تمایل برای استفاده تعهدات درمانی می‌توانند با پرداخت ماهانه حق بیمه خدمات درمانی از این خدمات بهره گیرند. وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: بانوان با حداقل ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سالگی می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. پایان پیام/د
منبع: فارس
شناسه خبر: 870132